SPL - všeobecné dotazy

30. dubna 2011 manažer SPL
Kdo může uzavřít nájemní smlouvu nebo smlouvu o výpůjčce?
Nájemní smlouvu nebo smlouvu o výpůjčce může uzavřít pouze vlastník věci. Proto pokud kraj na příspěvkovou organizaci převedl pouze správu předmětných nemovitostí, pak musí smlouvu uzavřít kraj. Uvedené samozřejmě nebrání situaci, kdy smlouvu uzavře kraj v zastoupení příspěvkovou organizací (tedy že příspěvková organizace bude jednat jménem kraje (z čeho toto oprávnění vyplývá, však musí být ve smlouvě uvedeno)).

30. dubna 2011 manažer SPL
Může být projekt realizován na základě o výpůjčce?
Ano, může. Smlouva o výpůjčce upravuje shodnou oblast vztahů jako nájemní smlouva pouze s rozdílem, že jde o právní vztah bezúplatný. Půjde tak o obdobu situace, jako by byl projekt realizován na pronajatých pozemcích. Je tedy nutno, aby smlouva o výpůjčce obsahovala stejné náležitosti, které Pravidla stanovují pro nájemní smlouvu (trvání, výpovědní doba).

7. listopadu 2009 admin
Jaký ceník stavebních prací a materiálů je platný pro 5. výzvu?
Od 4. výzvy Strategického plánu Leader 2007 – 2013 jsou platné sazby dle ceníku stavebních prací a materiálů RTS a.s. Brno. Pro 1. až 3. výzvu je platný ceník stavebních prací a materiálů URS Praha, a.s.

7. listopadu 2009 admin
Jaký je rozdíl mezi projektovou a technickou dokumentací?
V Programu rozvoje venkova kód způsobilých technická dokumentace je dokumentace ke stavebnímu řízení, odborné posudky ve vztahu k životnímu prostředí, položkový rozpočet, stavební dozor. Pod kód způsobilých výdajů projektová dokumentace patří zpracování projektu dle závazné osnovy, podnikatelský záměr, studie proveditelnosti, marketingová studie, zadávací řízení).

Zde můžete zadat dotaz
Navigace |« « aktuální strana 1 2 3 » »|
 
© 2004 - 2021 Posázaví o.p.s.
Využíváme publikační systém Apollo