Prioritní oblast 6. Posázaví o.p.s. - servisní organizace Místní akční skupiny

Opatření 6.5. Aktivní lobbyista

Popis situace
Pojem lobbyista v této souvislosti vyjadřuje postavení podobné jako je známé z amerického pojetí. Není brán na zřetel u nás zkompromitovaný význam tohoto pojmu. Posázaví o.p.s. zastupuje zájmy regionu navenek. Hájí zájmy regionu především na krajské úrovni.

Cíl opatření
Posázaví o.p.s. aktivně prosazuje zájmy regionu na krajské i státní úrovni. Na příslušných místech tlumočí postoje a stanoviska různých zájmových skupin regionu (zemědělci, podnikatelé cestovního ruchu apod.).

Aktivity
Aktivita  6.5.1 Prezentace vlastní činnosti a zájmů regionu na důležitých setkání, konferencích apod.
Aktivita  6.5.2 Oslovování konkrétních poslanců a politiků s vazbou na region, či danou problematiku.
Aktivita  6.5.3 Aktivní účast připomínkování v rámci veřejných diskuzí o legislativních návrzích apod.
Aktivita  6.5.4 Účast v oficiálních i neformálních poradních orgánech vlády, či kraje.
Aktivita  6.5.5 Podpora společenské odpovědnosti firem i individuálního dárcovství ve prospěch neziskového sektoru.
 .
 
© 2004–2022 Posázaví o.p.s.
Využíváme publikační systém Apollo