Prioritní oblast 2. Celkové zvýšení přitažlivosti regionu jako místa pro život a rekreaci

Opatření 2.4. Rozvoj služeb obyvatelstvu i návštěvníkům

Popis situace
Udržet obchod a nebo lékárnu je na menších obcích stále těžší. Obce musí takové služby nepřímo podporovat (nulový nájem, nákup vybavení). Nedostatečná nabídka služeb na malých obcích je jedním z důvodů pro odchod obyvatel do větších měst.

Cíl opatření
Zvýšení dostupnost základních služeb pro obyvatele menších obcí.

Aktivity
Aktivita  2.4.1 Podpora lepší dopravní obslužnosti území (systémů integrované dopravy, rozšíření na ČD a provázanost na tradiční centra v území).
Aktivita  2.4.2 Podpora drobných služeb obyvatelstvu (pojízdná prodejna, kadeřník, oprava obuvi atd.).
Aktivita  2.4.3 Podpora technického zázemí pro dostupnost rychlé záchranné služby, lékáren či výdejen léků a lékařů pro obyvatele menších obcí.
 .
 
© 2004–2022 Posázaví o.p.s.
Využíváme publikační systém Apollo