Prioritní oblast 2. Celkové zvýšení přitažlivosti regionu jako místa pro život a rekreaci

Opatření 2.1. Podpora sportu, kultury a spolkové činnosti

Popis situace
V Posázaví sice působí řada spolků, ale fungují většinou na dobrovolné, neprofesionální bázi. Takovéto iniciativy jsou závislé na aktivních jedincích a nadšencích. Tyto organizace často nejsou dostatečně silné na zbudování či rekonstrukci objektů anebo sportovišť, které využívají, či spravují. Dostatečné kulturní a sportovní vyžití představuje jednu z možností, jak udržet v regionu mladé lidi.

Cíl opatření
Spolky a další subjekty pořádající sportovní a kulturní akce pro veřejnost jsou pravidelně podporovány. Mají možnost využít různého servisu, který je centrálně podpořen.

Aktivity
Aktivita  2.1.1 Podpora sportovních a kulturních akcí pro veřejnost.
Aktivita  2.1.2 Výstavba a obnova budov, zařízení a ploch pro sport, kulturu a spolkovou činnost.
Aktivita  2.1.3 Grantová schémata pro podporu spolkové činnosti (zájmových spolků, sportovních klubů apod.).
Aktivita  2.1.4 Podpora centrálního servisu pro pořadatele kulturních a sportovních akcí (např. půjčení pódia, ozvučení, pomoc s účetnictvím apod.).
Aktivita  2.1.5 Podpora programů nabízející další vzdělávání pro dospělé a seniory.
Aktivita  2.1.6 Poradenství a pomoc při zakládání spolků.
Aktivita  2.1.7 Podpora regionálního i oborového setkávání spolků a výměny zkušeností.
 .
 
© 2004–2022 Posázaví o.p.s.
Využíváme publikační systém Apollo